Doelstellingen

van het notariële, non gouvernementele kunstbeschermingsinternet-platform MarnsDe Stichting Marns heeft twee samenhangende kerndoelen:
  • Objecten van Kunst en Cultuur te beschermen tegen diefstal en vervalsing en tevens een leidende bijdrage te leveren aan de oplossing van roofkunst.
  • Kunstenaars c.q. hun geaccrediteerde Galerie de mogelijkheid te bieden om hun kunst een beschermd platvorm te geven en daarmee de Kunstkoper tot voordeel te strekken.

Werkwijze


Marns realiseert haar doelstelling door kunstobjecten te voorzien van een onverbreekbaar, nano beveiligd zegel; daarbij is vanuit de Marns site opsporing van roofkunst van die kunstobjecten elektronisch mogelijk en kan vervalsing gedetecteerd worden. Marns verschaft eigenaren zekerheid omtrent hun kunstaankoop en kunstbezit.

Marns biedt een ieder de mogelijkheid ter controle op vervalsing of diefstal om op haar site te checken of een kunstobject al of niet door Marns gecertificeerd is.