Marns: Wie is dat?


De stichting Marns heeft een samenwerkingsverband met de e-notaris.
Marns is gevestigd te Haarlem aan het Kenaupark 26, Postbus 180, 2000 AD Haarlem, kenbaar onder WWW.MARNS.EU.
De stichting, een non gouvernementele organisatie, heeft een bestuur bestaande uit louter [oud] notarissen en juristen en heeft een Raad voor de Kunstkwaliteit met ondermeer de accreditatiecommissie en de integriteitcommissie, bestaande uit 2 senior rechters van de Rechtbank Noord-Holland.

De stichting heeft ten doel:

  • "Het doen bevorderen van de echtheid en authenticiteit in de moderne, beeldende Kunst, alsmede van het onderzoek daarnaar en het doen creëren en ondersteunen en onderhouden van oplossingen daarvoor overeenkomstig notariële lijnen, alsmede het ontwikkelen en verrichten van innovatieve, notariële diensten op elektronisch gebied, het doen registreren van en publiceren over kunstenaars, zowel nationaal als internationaal, zulks ondermeer ter voorkoming van namaak en verhoging van de belangstelling voor en het bezit van moderne, beeldende Kunst in het algemeen en ter behoud van de waarde van moderne kunstobjecten.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk."

De e-notaris is een onderdeel van Schölvinck & Jager Notarissen , gevestigd te Haarlem aan het Kenaupark 26, Postbus 180, 2000 AD Haarlem, dat zich toelegt op de notariële dienstverlening op bovenstaand digitaal terrein en is bereikbaar onder: info@e-notaris.nl