Diefstal


Melding en inschrijving

Ingeval een bij Marns geauthentificeerd kunstobject is gestolen, dan wordt dat kunstobject geplaatst op o.a. deze Marns site onder de rubriek: ROOFKUNST. Daartoe dient u binnen vier weken na de diefstal: