Inspector Marnsy

Inspector Marny verschaft u de mogelijkheid zelf een speurtocht in te zetten op de digitale snel- en ventweg op zoek naar gestolen kunst. Daarvoor kiest u een foto van het kunstobject van uw keuze uit het fotoregister van het Roof Register in gestolen kunst, waarna u op Inspector Marnsy klikt en u zo lang en dikwijls u wenst het internet af kunt speuren op zoek naar die gestolen schat. Ingeval u het gestolen of verloren kunstobject op het internet gevonden hebt, kunt u dat aan de e-notaris doormailen door hier te klikken. Ingeval u er voor zorg draagt dat het gestolen kunstobject bij de e-notaris op kantoor bezorgd wordt, krijgt de aanbieder mogelijk een door Marns te bepalen beloning.
De notaris heeft een geheimhoudingsrecht en plicht, welke strikt wordt nageleefd. Indien u wil weten of een bepaald Marns kunstobject gestolen is, dan kunt u in het Roofregister zelf rechts de data van dat kunstobject invoeren, waarbij u met 1 klik op Inspector Marnsy verneemt of dat object al dan niet gestolen is; mocht dat het geval zijn, dan krijgt u de foto en verdere data van dat object op uw scherm.
Mocht u willen onderzoeken of een kunstobject volgens de Marns data al of niet vals is, dan kunt u dat checken op vervalsing.